LollipopSystemSK

Tento modul aktualizuje slovenčinu v systéme Android 5 Lollipop.
 
Nájdete ho cez Xposed Installer - Sťahovanie pod názvom Lollipop System SK.
Alebo si môžete staihnuť apk súbor z Xposed Module Repository.
 
Opravy:
v1.0
  • Nastavenia - Aplikácie - Spustené: Pamäť zariadenia - ZADARMO -> VOĽNÉ
  • V okne pri prijímaní ("Z jazyka" na "Z") a odosielaní ("Komu" na "Do") súborov cez Bluetooth

 

Chcete niečo doplniť?

Prosím, čo najpresnejšie popíšte kde sa nachádza nastavenie, ktorého názov by ste chceli zmeniť. Najlepšie aj so snímkou obrazovky.