Rotation Manager

09.03.2015 08:22

Nová aplikácia na ovládanie otočenia obrazovky Rotation Manager.