Preložený nový Xposed modul Bluetooth Unlock

20.07.2014 21:57

Preložil som malý Xposed modul, ktorý vám dovolí prijímať cez Bluetooth aj súbory, ktoré sú systémom blokované.