Nový prekladový Xposed modul - SystemSK

23.05.2014 00:39

Je dostupný nový prekladový Xposed modul s názvom SystemSK, ktorý upravuje slovenské názvy nastavení systému Android.