Nová aplikácia SecondScreen

28.07.2014 16:08

Preložil som novú aplikáciu s názvom SecondScreen.