MotoGSK aktualizácie

29.05.2014 09:22

Modul MotoGSK má za sebou pár aktualizácií od prvej verzie pribudlo 8 preložených aplikácií. Momentálne je modul vo verzii 1.3.