Heads-up upozornenia

08.01.2015 09:09

Preložil som aplikáciu Heads-up upozornenia.