Aktualizované prekladové Xposed moduly

19.05.2014 19:55

Aktualizoval som všetky tri prekladové Xposed moduly (NovaLauncherSK, ScreenMakerSK, SmartCoverSK), ktoré teraz po nainštalovaní zaberajú oveľa menej miesta (z ~1MB na menej ako 200kB).

 

Za pomoc opäť ďakujem pylerovi.