Aktualizácia modulu SystemSK

24.05.2014 13:28

Druhá verzia SystemSK.

v2 Nastavenia - Zabezpečenie - "Povoliť miniaplik." -> "Povoliť miniaplikácie"